Google TUG   

YT40 TELESKOPU (2006-2008)TUG YT40 Teleskopu

TUG'un emektar T40 teleskobu Haziran 2006 döneminde Meade LX200GPS modeli, 40 cm açıklıklı robotik özellikleri olan bir teleskop ile değiştirilmiştir. OPTEC firmasından sağlanan ve Meade'nin standart ekvatoral kurgusuna (Wedge) göre çok daha başarılı olan "Ultra Wedge", yine aynı firmaya ait süzgeç tekerlek sistemi OPTEC IFW ve Apogee ALTA U47 CCD ile donatılan bu teleskopta çoğunlukla CCD ışıkölçümü gözlemleri yapılmaktadır. Teleskop, CCD kamera ve kubbenin dönüşü tamamen bilgisayar kontrolünde alt kattaki gözlem odasından gerçekleştirilmekte olup, şartlar uygun olduğunda (Radyolink bağlantısı, yardımcı personel vs) uzaktan gözlem de yapılabilmektedir.

YT40 Teleskobu Mayıs 2008 tarihinde yerine T60 teleskobu kurulması için sökülmüştür.

YT40 - Genel Özellikler

Modeli:   Meade LX200GPS
Optik sınıfı:   Schmidt-Cassegrain
Ayna çapı:   409,6 mm
Odak uzaklığı:   4096 mm
Odak oranı:   f/10
Ayırma gücü:   0.28"
Odak ölçeği:   50"/mm
Arayıcı-I:   Meade 8x50 standart dürbün, alanı 5º
Arayıcı-II:   Takahashi FS-60C dürbün, Astrovid
 StellaCamII Video CCD, alanı 62'x46'
Kubbe:   ASH-DOME, "R" modeli
 14'6" (4.42 m) çaplı, 120 san/devir


   YT40 Teleskobu El Kitabı:

--> Meade Autostar + Apogee Alta U47

--> MaxIm DL + Apogee Alta U47