T60 TELESKOBU 2018C DÖNEMİ (Ağustos-Ekim) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
15BT60-811 1385 İbrahim AKÖZ Seçilen Örten Wolf-Rayet Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemi
16BT60-1008 1388 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1115 1378 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
17BT60-1185 1381 Umut BURGAZ Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri
17DT60-1268 1380 Sacit ÖZDEMİR Süpernova Avcılığı
18AT60-1298 1383 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldızı bileşenli çift sistemlerin optik gözlemleri
18AT60-1301 1384 Dolunay KOÇAK Değen çift yıldızların uzun dönemli optik değişimi
18BT60-1320 1379 Esin SİPAHİ Sıcak altcüce bileşenli soğuk dev yıldızlarda aktivite
18BT60-1321 1391 Mehmet ALPSOY Seçilmiş Örten Çift Yıldızların Optik Gözlemleri
18BT60-1322 1382 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1324 1392 Neslihan ALAN Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
18BT60-1327 1390 Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
18BT60-1328 1389 Mehtap Ö. ARABACI Be/X-Işın Sistem Üyesi Be Yıldızlarında Radyal Olmayan Zonklamaların Araştırılması
18CT60-1386 1386* Nazım AKSAKER Gezegenimsi Bulutsularda Merkez Yıldızların Araştırılması
18CT60-1387 1387* Elif KÖKSAL Cüce Novaların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
* Yeni Proje
TOPLAM: 15 Proje (13 Yeni, 2 Devam)