T60 TELESKOBU 2019A DÖNEMİ (Şubat-Nisan) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
16BT60-1008 1476 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1115 1453 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
17BT60-1185 1458 Umut BURGAZ Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri
18AT60-1298 1464 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldızı bileşenli çift sistemlerin optik gözlemleri
18AT60-1301 1467 Dolunay KOÇAK Değen çift yıldızların uzun dönemli optik değişimi
18BT60-1321 1460 Mehmet ALPSOY Seçilmiş Örten Çift Yıldızların Optik Gözlemleri
18BT60-1322 1466 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1324 1456 Neslihan ALAN Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
18BT60-1327 1478 Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
18CT60-1386 1477 Nazım AKSAKER Gezegenimsi Bulutsularda Merkez Yıldızların Araştırılması
19AT60-1470 1470* Dolunay KOÇAK Galaktik Açık ve Küresel Kümelerdeki Yakın Çift Yıldızlar
* Yeni Proje
TOPLAM: 11 Proje (1 Yeni, 10 Devam)