T60 TELESKOBU 2018B DÖNEMİ (Mayıs-Temmuz) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
15BT60-811 1319 İbrahim AKÖZ Seçilen Örten Wolf-Rayet Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemi
16BT60-1008 1325 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1115 1315 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
17BT60-1185 1315 Umut BURGAZ Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri
17DT60-1268 1314 Sacit ÖZDEMİR Süpernova Avcılığı
18AT60-1298 1316 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldızı bileşenli çift sistemlerin optik gözlemleri
18AT60-1301 1317 Dolunay KOÇAK Değen çift yıldızların uzun dönemli optik değişimi
18BT60-1320 1320* Esin SİPAHİ Sıcak altcüce bileşenli soğuk dev yıldızlarda aktivite
18BT60-1321 1321* Mehmet ALPSOY Seçilmiş Örten Çift Yıldızların Optik Gözlemleri
18BT60-1322 1322* Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1324 1324* Neslihan ALAN Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
18BT60-1326 1326* Melis YARDIMCI Seçilen Novaların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
18BT60-1327 1327* Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
18BT60-1328 1328* Mehtap Ö. ARABACI Be/X-Işın Sistem Üyesi Be Yıldızlarında Radyal Olmayan Zonklamaların Araştırılması
       
* Yeni Proje
TOPLAM: 14 Proje (7 Yeni, 7 Devam)