T60 TELESKOBU 2017A DÖNEMİ (Şubat - Nisan) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
13CT60-504 1150 Orkun ÖZDARCAN Uzun Dönemli RS CVn Yıldızlarının Çok Renk Işıkölçümü
14CT60-688 1161 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15AT60-776 1169 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldız bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
16AT60-971 1148 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1155 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1165 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16BT60-1009 1159 Hüsne DERELİ BEGUE PKS 1424+240 blazar kaynağının optik gözlemleri
16DT60-1114 1166 Dolunay KOÇAK Seçilen uzun dönemli çift sistemlerin çok renk ışık ölçümü  
16DT60-1115 1152 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
16DT60-1117 1167 Hüsne DERELİ BEGUE Seçilmiş bazı parlak Aktif Galaktik Çekirdeklerin T60 teleskobu ile gözlemi  
17AT60-1153 1153* Tolga GÜVER Markarian 421 Blazarı’nın T60 ile takip gözlemleri
17AT60-1172 1172* Varol KESKİN Yeni Bulunan Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
     * Yeni Proje
TOPLAM: 12 Proje (2 Yeni, 10 Devam)