T60 TELESKOBU 2016D DÖNEMİ (Kasım - Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-80 1106 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10DT60-107 1108 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
13CT60-504 1097 Orkun ÖZDARCAN Uzun Dönemli RS CVn Yıldızlarının Çok Renk Işıkölçümü
14CT60-688 1116 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15AT60-775 1112 Dolunay KOÇAK Seçilen kara delik bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
15AT60-776 1113 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldız bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
16AT60-971 1107 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1100 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1110 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1111 1111* Özgür BAŞTÜRK sdB Yıldızlarının Etrafında Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Araştırması  
16DT60-1114 1114* Dolunay KOÇAK Seçilen uzun dönemli çift sistemlerin çok renk ışık ölçümü  
16DT60-1115 1115* Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
16DT60-1117 1117* Hüsne DERELİ BEGUE Seçilmiş bazı parlak Aktif Galaktik Çekirdeklerin T60 teleskobu ile gözlemi  
     * Yeni Proje
TOPLAM: 13 Proje (4 Yeni, 9 Devam)