T60 TELESKOBU 2016C DÖNEMİ (Ağustos - Ekim) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10DT60-103 1084 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
10DT60-107 1078 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
13BT60-454 1075 Zeki EKER Uzun dönemli aktif kromosferli çift yıldızların fotometrik takibi
13CT60-504 1067 Orkun ÖZDARCAN Uzun Dönemli RS CVn Yıldızlarının Çok Renk Işıkölçümü
13DT60-539 1076 Eda SONBAŞ Follow-up observations of bright Gamma Ray Burst (GRB) afterglows with the T60 telescope
14CT60-688 1077 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15AT60-775 1081 Dolunay KOÇAK Seçilen kara delik bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
15AT60-776 1082 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldız bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
15BT60-811 1085 İbrahim AKÖZ Seçilen Örten Wolf-Rayet Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemi
16AT60-971 1074 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1080 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1073 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
     * Yeni Proje
TOPLAM: 12 Proje (0 Yeni, 12 Devam)