T60 TELESKOBU 2016B DÖNEMİ (Mayıs - Temmuz) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-76 1011 Ahmet ERDEM Monitoring Optical Variability of Giant Radiogalaxies Cores 
10CT60-80 1004 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10DT60-103 1002 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
13BT60-454 1003 Zeki EKER Uzun dönemli aktif kromosferli çift yıldızların fotometrik takibi
13CT60-504 999 Orkun ÖZDARCAN Uzun Dönemli RS CVn Yıldızlarının Çok Renk Işıkölçümü
13DT60-539 1006 Eda SONBAŞ Follow-up observations of bright Gamma Ray Burst (GRB) afterglows with the T60 telescope
14CT60-688 1000 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15DT60-932 1010 Aysun AKYÜZ Optical monitoring of the blazar 4C +71.07
16AT60-971 1001 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1005* Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1008* Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16BT60-1009 1009* Hüsne DERELİ BEGUE PKS 1424+240 blazar kaynağının optik gözlemleri
     * Yeni Proje
TOPLAM: 12 Proje (3 Yeni, 9 Devam)