T100 TELESKOBU 2018A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 1310 1291 TZ TZ            
2 1291 1291 TZ TZ 14BT100-648 1297 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
3 1291 1196 1204 1208 15CT100-915 1303 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
4 1310 1204 1204 1309 16BT100-1015 (FG) 1293 SI CCD U,B,V,R,I Hüsne DERELİ BEGUE Blazarlar'daki Gama-ışın parlamalarının optik bölgede Fırsat Gözlemleri
5 1024 915 1300 1300 16BT100-1024 1295 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Yıldız-Gezegen Sistemleri: Model ve Analiz
6 915 1204 1300 1300 16BT100-1027 1305 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
7 1296 1300 1300 1310 17AT100-1160 1308 SI CCD u',g',r', CaII K Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: Dev Yıldızlar
8 1024 1300 1300 1310 17BT100-1196 1311 SI CCD R Özgür BAŞTÜRK Seçilmiş Bazı Ötegezegenlerin Yüksek Duyarlılıklı Geçiş Işık Ölçüm Gözlemleri
9 1027 1300 1300 1204 17BT100-1197 1307 SI CCD B,V,R,I Faruk SOYDUGAN Değmeye Yakın ve Erken Değme Evresindeki Yakın Çift Yıldızları İncelenmesi
10 1204 1300 1024 1208 17BT100-1204 1312 SI CCD U,B,V,R,I Kadri YAKUT Çok kısa dönemli çift yıldızlar
11 1027 1160 915 1309 17BT100-1208 1302 SI CCD R Ekrem Murat ESMER Örtme/örtülme Zamanlama Yöntemi ile çift yıldız etrafında Yıldızaltı cisim keşfi
12 1296 1024 1027 1027 18AT100-1291 1291* SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Seçilmiş RS CVn türü ışık değişimi gösteren yıldızların fotometrisi
13 648 1027 1015 915 18AT100-1296 1296* SI CCD SII,g',r',i',z' Sacit ÖZDEMİR M67 Kümesinin Blue Straggler Üyesi GSC 813 2294 Sisteminin Özelliklerinin Araştırılması
14 648 1160 1160 1160 18AT100-1300 1300* SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
15 648 1160 648 1160 18AT100-1309 1309* SI CCD R,SII,Ha Elif BEKLEN Sürekli radyo emisyonu ile keşfedilmiş Süpernova Kalıntısı (SNK) adaylarının optik bölgede tespiti
16 1024 648 648 1160 18AT100-1310 1310* SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
17 1024 648 648 1015 18AT100-1313 1313* SI CCD C Alper ATEŞ JUNO’nun PeriJove 12 Öncesinde Jupiter’in Lucky Imaging Yöntemiyle Gözlenmesi ve Standard Yıldız Gözlemi
18 1296 648 1160 1197 18AT100-1314 1314* SI CCD C Mert ACAR Ay Çarpma Parlamalarının Gözlemsel Olarak İncelenmesi
19 1296 1300 1208 1208
20 1204 1204 1204 1208 TOPLAM:  17 Proje (10 Devam, 7 Yeni)                    
21 1204 1291 1197 1309
22 1300 1291 1197 1197
23 1300 1313/1314 1197 1197 FG Fırsat Gözlemi
24 1300 1313/1314 1309 1160
25 1300 1313/1314 1309 1160 TZ Teknik Zaman
26 915 1313/1314 1208 1196
27 915 1313/1314 915 1196 * Yeni Proje
28 1291 1196 TZ 915
29 1291 1310 1310 C "Clear" Filtre
30 1291 1208 1196
31 TZ   1208 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
  u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, CaII K, SII, Ha      Dar Band Filtreler
 
 
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay