T100 TELESKOBU 2018C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 1331 1027 1331 1396 14BT100-648 1399 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
2 1331 1422 1396 1396 15CT100-915 1395 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
3 1342 1422 1396 1396 16BT100-1027 1402 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
4 1342 1310 1342 1396 16CT100-1096 1420 SI CCD U,B,V,R,I,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Seçilmiş Bazı Ötegezegenlerin Yüksek Duyarlılıklı Geçiş Gözlemleri  
5 1396 1396 1342 1396 17BT100-1191 1406 SI CCD V,R Çağlar PÜSKÜLLÜ Seçilmiş ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve analizleri
6 1396 1396 1341 1341 18AT100-1296 1394 SI CCD SII,g',r',i',z' Sacit ÖZDEMİR M67 Kümesinin Blue Straggler Üyesi GSC 813 2294 Sisteminin Özelliklerinin Araştırılması
7 1396 1342 1341 1341 18AT100-1300 1418 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
8 1341 1341 1341 1296 18AT100-1310 1401 SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
9 1341 1341 1396 1341 18AT100-1314 1404 Skyriss CCD C Mert ACAR Ay Çarpma Parlamalarının Gözlemsel Olarak İncelenmesi
10 1341 1341 648 1331 18BT100-1331 1400 SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Seçilmiş W UMa Türü Değişenlerin Işıkölçümü
11 1403 1333 648 1341 18BT100-1333 1417 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
12 1403 1333 648 1027 18BT100-1334 1397 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Seçilen ötegezegenlerin beklenen yörünge dönemi kısalmalarının incelemesi
13 1403 1419 1333 1296 18BT100-1337 1421 SI CCD U,B,V,R,I İbrahim AKÖZ Wolf-Rayet Sistemlerinin Çok Renk Gözlemleri
14 648 1314 915 1331 18BT100-1341 1398 SI CCD U,B,V,R,I Tuğçe İÇLİ Seçilen Kısa Dönemli Çift Sistemlerin Çok Renk Gözlemleri
15 1403 1314 1422 1331 18BT100-1342 1405 SI CCD V,R,I Melis YARDIMCI Seçilen WZ Sge-türü Cüce Novaların Işık Değişimi
16 1314 1191 1337 1331 18CT100-1396 1396* SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri - III
17 1310 1419 1337 1331 18CT100-1403 1403* SI CCD V,R,I Elif KÖKSAL Seçilen Cüce Novaların Işık Değişimi
18 1314 648 1300 1334 18CT100-1419 1419* SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol Türü Çift Sistemlerin Fotometrik Analizi
19 1096 648 1300 TZ 18CT100-1422 1422* SI CCD U,B,V,R,I Dolunay KOÇAK Galaktik Açık ve Küresel kümelerdeki Çift Yıldızlar 
20 1096 648 1337 TZ 18CT100-1423 (FG) 1423* SI CCD B,V,R,I Tolga DİNÇER Kara delik X-ışın çifti MAXI J1820-070’in yumuşak dönemden sert döneme geçerken ki optik takibi
21 1331 1300 1337 TZ
22 1331 1419 1310 1334          
23 1331 1096 1310 915 TOPLAM:  20 Proje (Normal Dönem: 13, Ek Dönem: 7, 15 Devam, 5 Yeni)
24 1337 1419 1331 915
25 1337 1331 915 915
26 1096 1331 915 1334 FG Fırsat Gözlemi
27 1419 1337 915 1296
28 1310 1096 1422 648 TZ Teknik Zaman
29 1191 1419 1422 1310
30 915 915 1333 1334 * Yeni Proje
31 915 1300 1419
C "Clear" Filtre
 
   Yeniay U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
   İlk/son dördün u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
 
     Dolunay OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler