T100 TELESKOBU 2019A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı
1 1310 1474 1474 1419 14BT100-648 1462 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
2 1396 1474 915 1419 15CT100-915 1465 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
3 1396 1474 915 1474 18AT100-1300 1459 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
4 1396 1346 1474 1300 18AT100-1310 1473 SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
5 1396 1300 1471 Boş 18BT100-1334 1455 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Seçilen ötegezegenlerin beklenen yörünge dönemi kısalmalarının incelemesi
6 1469 1300 648 648 18BT100-1346 1472 SI CCD R,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Potansiyel ötegezegen adaylarının geçiş ışık ölçüm gözlemleri
7 1469 TZ 648 1334 18CT100-1396 1452 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri-III
8 1469 TZ 648 1334 18CT100-1419 1457 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
9 1474 648 Boş 1310 19AT100-1469 1469* SI CCD V,R Ozan GÜZEL NGC 1778 ve NGC 2281 açık kümelerinin fotometrik analizi
10 915 1346 1334 Boş 19AT100-1471 1471* SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
11 1334 1346 Boş 1471 19AT100-1474 1474* SI CCD B,V,R,I,g',r',i',z' Mesut YILMAZ TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi
12 915 1474 1300 TZ                    
13 1474 1346 1300 1474 TOPLAM:  11 Proje ( 8 Devam,  3 Yeni)
14 1300 1471 1300 1419
15 1300 1300 1300 Boş FG Fırsat Gözlemi
16 1300 1474 1300 1471
17 Boş 1300 1334 1471 TZ Teknik Zaman
18 1346 Boş Boş Boş  
19 1346 915 1471 Boş * Yeni Proje
20 Boş 915 1471 1334
21 Boş 915 Boş 1334 C "Clear" Filtre
22 Boş Boş TZ Boş
23 Boş Boş 915 1474 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
24 Boş Boş 1334 Boş
25 1346 Boş 915 Boş u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
26 1469 Boş Boş Boş
27 1469 Boş 1471 1419 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
28 Boş Boş Boş 1310
29 Boş 1419 1474
30 1471 1419 1310
31 Boş 1471
Boş günler için Ek Başvuru dönemi açılmıştır.
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay