T100 TELESKOBU 2017C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 1191 1197 TZ TZ 14BT100-631 1254 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
2 915 1024 TZ TZ 14BT100-648 1252 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
3 1024 TZ 970 TZ 15AT100-738 1250 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
4 TZ TZ 970 970 15CT100-915 1249 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
5 TZ TZ 970 970 16AT100-970 1251 SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi.
6 970 1264 915 1204 16BT100-1015 (FG) 1261 SI CCD U,B,V,R,I Hüsne DERELİ BEGUE Blazarlar'daki Gama-ışın parlamalarının optik bölgede Fırsat Gözlemleri
7 1258 1264 915 1027 16BT100-1024 1253 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Yıldız-Gezegen Sistemleri: Model ve Analiz
8 1258 1264 1191 738 16BT100-1027 1256 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
9 1258 1264 1197 1024 17AT100-1157 (FG) 1259 SI CCD R,I M. De Pasquale Kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılığı olarak Kilonova’lar 
10 1024 738 1197 738 17AT100-1160 1255 SI CCD u',g',r', CaII K Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: Dev Yıldızlar
11 915 1191 1197 1024 17AT100-1175 1260 SI CCD B,V,R,I,OII,SII,Ha Tuba İKİZ Spitzer'den Seçilmiş Aktif Galaktik Çekirdeklerin Uzun Dönemli Çok Band Fotometrisi
12 1197 738 1191 1024 17BT100-1191 1262 SI CCD V,R Çağlar PÜSKÜLLÜ Seçilmiş ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve analizleri
13 1191 1175 1175 1175 17BT100-1197 1257 SI CCD B,V,R,I Faruk SOYDUGAN Değmeye Yakın ve Erken Değme Evresindeki Yakın Çift Yıldızları İncelenmesi
14 1175 1024 1263 1191 17BT100-1204 1265 SI CCD U,B,V,R,I Kadri YAKUT Çok kısa dönemli çift yıldızlar
15 1175 1263 631 1160 17CT100-1258 1258* SI CCD B,V,R,I A. GOYAL Kuzey yarımküredeki Fermi Blazar’larının optik akı ve renk parametrelerindeki mikro-değişimlerinin incelenmesi
16 1204 970 1264 1160 17CT100-1263 1263* SI CCD B,V,R,I,OII,SII,Ha,u',g',r',i',z' Baha DİNÇEL Süpernova Kalıntılarıyla Etkileşen Genç Yıldızların Fotometrisi
17 1263 970 1160 1160 17CT100-1264 1264* SI CCD V,R Erdal ARSLAN Seçilen Galaktik Yıldız Kümelerindeki Kataklismik ve Diğer Değişen Yıldızlar
18 1264 1160 648 1175
19 1258 1160 648 1191 TOPLAM:  17 Proje (14 Devam, 3 Yeni)                    
20 1258 1264 648 1024          
21 1027 1264 648 631
22 631 1264 631 1175
23 1024 631 1027 1191 FG Fırsat Gözlemi
24 648 1204 1175 1024
25 648 1024 1175 1027 TZ Teknik Zaman
26 1175 1024 1175 1027
27 1175 1175 738 970 * Yeni Proje
28 738 1204 738 1191
29 738 915 738 915 C "Clear" Filtre
30 915 970 TZ 915
31 1197 TZ 915 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
  u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
   Yeniay
OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
   İlk/son dördün
 
     Dolunay