T100 TELESKOBU 2017B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 1204 738 915 970 14BT100-631 1194 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
2 1204 1175 1197 970 14BT100-648 1199 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
3 915 1175 915 1191 15AT100-738 1192 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
4 1175 1202 1202 1208 15CT100-915 1206 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
5 1175 1190 TZ 1191 16AT100-970 1193 SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi.
6 1203 1024 1024 1208 16BT100-1015 (FG) 1205 SI CCD U,B,V,R,I Hüsne DERELİ BEGUE Blazarlar'daki Gama-ışın parlamalarının optik bölgede Fırsat Gözlemleri
7 1208 1208 1208 TZ 16BT100-1024 1189 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Yıldız-Gezegen Sistemleri: Model ve Analiz
8 970 1190 1208 1208 16BT100-1027 1200 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
9 1208 1191 1191 TZ 16CT100-1103 1201 SI CCD U,B,V,R,I Varol KESKİN Yeni Bulunan Bazı Örten Değişenlerin İlk Çokrenk Işıkölçümü
10 1190 970 TZ 1175 17AT100-1160 1195 SI CCD u',g',r', CaII K Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: Dev Yıldızlar
11 1196 970 1103 738 17AT100-1175 1198 SI CCD B,V,R,I,OII,SII,Ha,u',g',r',i',z' Tuba İKİZ Spitzer'den Seçilmiş Aktif Galaktik Çekirdeklerin Uzun Dönemli Çok Band Fotometrisi
12 1208 1203 1103 1024 17BT100-1190 1190* SI CCD U,B,V,R Erkan YILAN Yıldız-Üçlü Sistemler 
13 1027 1027 970 970 17BT100-1191 1191* SI CCD V,R Çağlar PÜSKÜLLÜ Seçilmiş ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve analizleri
14 915 1027 648 1024 17BT100-1196 1196* SI CCD R Özgür BAŞTÜRK Seçilmiş Bazı Ötegezegenlerin Yüksek Duyarlılıklı Geçiş Işık Ölçüm Gözlemleri
15 915 1024 648 1103 17BT100-1197 1197* SI CCD B,V,R,I Faruk SOYDUGAN Değmeye Yakın ve Erken Değme Evresindeki Yakın Çift Yıldızları İncelenmesi
16 1196 1207 1197 1191 17BT100-1202 1202* SI CCD U,B,V,R Erkan YILAN Tek Yıldıza Dönüşüm Yolundaki Değen Çift Yıldızlar: Analiz
17 1175 1203 1197 631 17BT100-1203 1203* SI CCD U,B,V,R,I Ersin TOKBAY Seçilen Kepler Sistemlerinin Çok Renk Işık Değişimleri
18 1175 915 1103 1160 17BT100-1204 1204* SI CCD U,B,V,R,I Kadri YAKUT Çok kısa dönemli çift yıldızlar
19 648 1202 1103 1207 17BT100-1207 1207* SI CCD U,B,V,R,I,OII,CaII K,Ha,u',g',r',i',z' Mehtap ÖZBEY ARABACI KIC 8462852'nin Takip Gözlemleri: Gizemli Sönümlemenin Olası Nedenlerini Araştırmak
20 1207 1024 1191 1207 17BT100-1208 1208* SI CCD R Ekrem Murat ESMER Örtme/örtülme Zamanlama Yöntemi ile çift yıldız etrafında Yıldızaltı cisim keşfi
21 1207 738 1160 1204
22 1196 738 1204 1204
23 970 1160 1204 631 FG Fırsat Gözlemi
24 738 648 631 1197
25 1160 1160 631 1196 TZ Teknik Zaman
26 738 648 1196 1196
27 738 1196 1191 1027 * Yeni Proje  
28 738 1197 1024 1196
29 1024 1196 1175 1175 C "Clear" Filtre
30 1175 1197 1175 970
31 970 738 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
  u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
   Yeniay
OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
   İlk/son dördün
 
     Dolunay