T100 TELESKOBU 2016B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 738 1024 915 970 10CT100-92 1025 SI CCD U,B,V,R,I, ND0.5 Mehmet TANRIVER Büyük kütleli bileşene sahip çift yıldızlarda rüzgar etkinliklerinin araştırılması.
2 755 648 915 1024 10CT100-95 (FG) 1035 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z' Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
3 755 476 915 738 12CT100-388 1021 SI CCD R,I Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması.
4 915 476 738 464 13BT100-464 1032 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
5 915 738 1034 523 13BT100-476 1023 SI CCD B,V,R,I Hasan Ali DAL Aktif Çiftlerde Manyetik Aktivite Davranışı
6 1013 755 738 388 13CT100-523 1020 SI CCD V,R Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
7 1013 755 738 388 13CT100-537 1031 SI CCD V,R Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
8 1013 1024 738 464 14BT100-631 1022 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
9 738 631 92 464 14BT100-648 1026 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
10 388 631 523 523 15AT100-738 1019 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
11 738 523 92 1024 15AT100-755 1033 SI CCD u',g',r',i',z', CaII K Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayininde T100 ile CaII K filtresinin Etkililiğinin Araştırılması.
12 1024 1027 1034 476 15CT100-915 1036 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
13 1027 537 92 523 16AT100-970 1014 SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi.
14 1024 1027 92 476 16BT100-1013 1013* SI CCD R Metin ALTAN V342 Dra Yıldızının Fotometrik Analizi
15 537 1024 1034 476 16BT100-1015 (FG) 1015* SI CCD U,B,V,R,I Hüsne DERELİ BEGUE Blazarlar'daki Gama-ışın parlamalarının optik bölgede Fırsat Gözlemleri
16 1027 1027 476 476 16BT100-1024 1024* SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Yıldız-Gezegen Sistemleri: Model ve Analiz
17 TZ 970 476 476 16BT100-1027 1027* SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
18 TZ 970 476 476 16BT100-1034 1034* SI CCD R Özgür BAŞTÜRK WASP-52b ve WTS-2b ötegezegenlerinin geçiş gözlemleri
19 TZ 1024 1034 476
20 TZ TZ 970 1027
21 TZ TZ 970 970 FG Fırsat Gözlemi
22 970 648 1027 537
23 970 648 1027 1024 TZ Teknik Zaman
24 476 1024 1027 970
25 92 92 1027 92 * Yeni Proje
26 92 388 1034 915
27 915 388 476 631 C "Clear" Filtre  
28 1024 537 631 738
29 915 1034 631 738 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
30 915 92 1024 755
31 537 738 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
  OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
   Yeniay
   İlk/son dördün
 
     Dolunay