T100 TELESKOBU 2016A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 915 423 388 92 10CT100-92 994 SI CCD U,B,V,R,I, ND0.5 Mehmet TANRIVER Büyük kütleli bileşene sahip çift yıldızlarda rüzgar etkinliklerinin araştırılması.
2 915 997 997 738
3 915 523 916 738 10CT100-95 (FG) 966 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z'  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100.
4 915 523 916 738
5 738 631 755 755 11BT100-192 987 SI CCD U,B,V,R,I  Ahmet ERDEM Convection, magnetic fields and differential rotation in white dwarf stars.
6 738 648 755 755
7 916 648 755 523 12CT100-388 984 SI CCD R,I  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması.
8 970 755 464 92
9 970 755 464 738 13AT100-423 990 SI CCD U,B,V,R,I Metin ALTAN Kataklismik değişen olarak tanımlanan "SDSS J074716.79+424849.0”in fotometrik gözlemleri.
10 970 755 648 738
11 738 464 464 631   13BT100-464 986 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids.
12 738 523 631 631
13 738 915 631 916 13CT100-523 981 SI CCD V,R  Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri.
14 631 631 464 916
15 631 918 464 997 13CT100-537 998 SI CCD V,R Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
16 523 918 464 388
17 918 918 997 916   14BT100-631 754 SI CCD C,V  İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması.
18 918 388 388 916
19 918 192 537 TZ 14BT100-648 909 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family.
20 388 825 997 997
21 997 388 537 537 15AT100-738 968 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II.
22 TZ TZ TZ TZ
23 537 TZ 537 537   15AT100-755 979 SI CCD u',g',r',i',z', CaII K  Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayininde T100 ile CaII K filtresinin Etkililiğinin Araştırılması.
24 997 192 537 825
25 537 TZ 648 648 15BT100-825 996 SI CCD V,R Orhan ERECE Seçilmiş potansiyel tehlikeli asteroidlerin hassas astrometrik ve fotometrik gözlemleri ile dönme ve dolanma dinamiklerinin incelenmesi.
26 648 825 92 92
27 423 192 92 92 15CT100-915 985 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
28 423 192 92 970
29 423 192 523 970 15CT100-916 993 SI CCD U,B,V,R,I Kadri YAKUT Seçilen x-ışın çift sistemlerinin çok renk ışık ölçümü.
30   192 92 970
31 997 970 15CT100-918 994 SI CCD U,B,V,R,I Belinda KALOMENİ Üçüncü Cisime Sahip Seçilen Ortak Zarf Evresi Sonrası Çift Yıldız Sistemleri.
           
  16AT100-970 970* SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi.
   Yeniay
16AT100-997 997* SI CCD R Özgür BAŞTÜRK WASP-37b ötegezegeni ve KPS-TF3-663 adayının geçiş gözlemleri.
   İlk/son dördün
 
     Dolunay FG Fırsat Gözlemi
 
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje
 
C "Clear" Filtre
NDX.X "Neutral Density" Filtresi
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler