T100 TELESKOBU 2014C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı    
1 378 464 378 701 10CT100-95 (FG) 689 SI CCD U,B,V,R,I, u',g',i',z'  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 521 464 542 701 12AT100-231 690 SI CCD C  Hasan ESENOĞLU Yeni keşfedilen kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
3 521 464 542 648 12CT100-378 699 SI CCD R  Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
4 537 537 231 378 13BT100-464 698 SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
5 378 701 231 648 13CT100-521 703 SI CCD U,B,V,R,I  Birol GÜROL Bazı Beta Lyrae türü sistemlerin fotometrik incelenmesi
6 TZ 701 537 657 13CT100-523 697 SI CCD V,R  Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
7 378 701 537 542 13CT100-537 702 SI CCD V,R  Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
8 521 537 231 542 13CT100-542 704 SI CCD U,B,V,R,I  Belinda KALOMENİ Kataklismik Değişenlerin Evriminde Üçüncü Cisim Etkisi  
9 521 378 231 537 14BT100-631 693 SI CCD C,V  İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
10 521 542 648 537 14BT100-646 (FG) 695 SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER GAIA Güneş Sistemi Fırsat Gözlemleri -T100 
11 378 542 648 696 14BT100-648 694 SI CCD U,B,V,R  Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
12 523 378 378 696 14BT100-657 705 SI CCD B,V,R,I  Kadri YAKUT Küme Üyesi Etkileşen Çift Sistemler
13 696 521 657 464 14CT100-692 692* SI CCD U,B,V,R,I  Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Fotomaetrik İncelenmesi.
14 657 521 657 464 14CT100-696  696* SI CCD U,B,V,R,I,C  Murat KOÇAK Derin gök cisimlerinin mozaik tekniği ile T100 teleskobunda gözlenmesi.
15 657 378 378 464 14CT100-701 701* SI CCD C  Metin ALTAN IW And Kataklismik Değişen Yıldızının Wavelet Analizine Yönelik Kısa Poz Süreli Fotometrik Gözlemleri
16 657 692 537 464
17 523 692 523 464
18 523 692 523 696
19 542 378 692 523 FG Fırsat Gözlemi
20 542 523 692 523
21 701 523 692 523 TZ Teknik Zaman
22 692 631 692 692
23 692 631 692 692 * Yeni Proje
24 692 631 631 692
25 692 631 631 537 C Clear Filtre
26 692 537 631 657
27 378 692 631 378 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
28 537 692 523 542
29 537 657 523 542 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
30 521 657 464 378
31 521 464 542 OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
   Yeniay
 
     İlk/son dördün
 
   Dolunay