T100 TELESKOBU 2014B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı    
1 654 654 388 464 10CT100-95 (FG) 638 SI CCD U,B,V,R,I, u',g',i',z'  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 654 658 657 464 11BT100-189 650 SI CCD B,V,R,I  Ethem DERMAN NGC 6791 Açık Kümesindeki Bazı Örten Çiftlerin Fotometrik Gözlemi
3 654 658 657 464 12AT100-231 645 SI CCD C  Hasan ESENOĞLU Yeni keşfedilen kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
4 378 189 657 378 12BT100-324 604 SI CCD U,B,V,R,I  Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri 
5 328 189 388 657 12BT100-327 649 SI CCD U,B,V,R  Murat KAPLAN Physical properties of Maria asteroid family 
6 328 189 523 657 12BT100-328 636 SI CCD C,B,V,R  Metin ALTAN Yeni Keşfedilen Kataklismik Değişen Adayı SDSS J214354.60+124457.8’in Yüksek Kaliteli Fotometrik Gözlemleri
7 382 189 523 657 12CT100-378 652 SI CCD R  Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
8 382 189 523 537 12CT100-382 640 SI CCD C,V,R  Mustafa HELVACI Ana kuşak ve Dünya yakını bazı asteroidler için Yarkovsky etkisinin tesbit edilmesi
9 382 523 378 537 12CT100-388 628 SI CCD V,R  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması
10 657 523 TZ 382 13AT100-432 (FG) 643 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER X- ve Gama ışın uydularınce bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynaların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
11 382 382 TZ 542 13BT100-464 647 SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
12 382 382 TZ 542 13BT100-476 641 SI CCD B,V,R,I  Hasan Ali DAL Aktif Çiftlerde Manyetik Aktivite Davranışı
13 TZ TZ 378 537 13CT100-523 634 SI CCD V,R  Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
14 523 TZ 476 537 13CT100-537 655 SI CCD V,R  Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
15 523 TZ 476 378 13CT100-542 656 SI CCD U,B,V,R,I  Belinda KALOMENİ Kataklismik Değişenlerin Evriminde Üçüncü Cisim Etkisi  
16 542 327 476 328 14AT100-612 (FG) 644 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER Galaktik süreksiz düşük kütleli X-ışın çiftlerinin herhangi bir dalgaboyunda tespit edilecek patlamalarının takip gözlemleri
17 542 327 378 328 14BT100-631 631* SI CCD C,V  İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
18 388 327 476 328 14BT100-646 (FG) 646* SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER GAIA Güneş Sistemi Fırsat Gözlemleri -T100 
19 464 327 476 328 14BT100-648 648* SI CCD U,B,V,R  Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
20 TZ 324 648 537 14BT100-654 654* SI CCD C,V,R  Dicle ZENGİN ÇAMURDAN Manyetik Kataklismik Değişen Yıldızların Optik Gözlemleri ile Toplanma Sürecinin İncelenmesi
21 324 324 378 537 14BT100-657 657* SI CCD B,V,R,I  Kadri YAKUT Küme Üyesi Etkileşen Çift Sistemler
22 324 631 654 537 14BT100-658 658* SI CCD r',SII,Ha  Nazım AKSAKER Yakın sarmal galaksilerde HII bölgelerinin araştırılması
23 231 631 654 324
24 231 631 654 324
25 231 631 648 378 FG Fırsat Gözlemi
26 231 631 324 523
27 231 648 324 648 TZ Teknik Zaman
28 654 378 648 648
29 654 648 388 TZ * Yeni Proje
30 654 648 542 464
31 TZ 464 C Clear Filtre
 
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
   Yeniay
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
   İlk/son dördün
  OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler