T100 TELESKOBU 2014A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı    
1 521 327 324 423 10CT100-95 (FG) 587  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 521 378 324 423 12AT100-231 610  Hasan ESENOĞLU Yeni keşfedilen kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
3 521 378 388 327 12BT100-324 604  Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri 
4 327 378 327 327 12BT100-327 591  Murat KAPLAN Physical properties of Maria asteroid family 
5 464 TZ 327 327 12CT100-378 595  Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
6 464 TZ 388 231 12CT100-388 611  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması
7 464 TZ 327 231 13AT100-423 589  Metin ALTAN Kataklismik değişen olarak tanımlanan "SDSS J074716.79+424849.0”in fotometrik gözlemleri
8 464 TZ 327 231 13AT100-432 (FG) 592  Tolga GUVER X- ve Gama ışın uydularınce bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynaların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
9 324 TZ 388 231 13BT100-464 600  Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
10 324 TZ 464 231 13CT100-517 599  Günay TAŞ İhmal edilmiş bazı örten çiftlerin çok renk ışık ölçümü
11 TZ TZ 464 327 13CT100-521 609  Birol GÜROL Bazı Beta Lyrae türü sistemlerin fotometrik incelenmesi
12 TZ TZ 464 327 13CT100-523 605  Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
13 TZ TZ TZ TZ   14AT100-612 (FG) 612*  Tolga GUVER Galaktik süreksiz düşük kütleli X-ışın çiftlerinin herhangi bir dalgaboyunda tespit edilecek patlamalarının takip gözlemleri
14 378 TZ TZ 517
15 378 TZ TZ 517 FG Fırsat Gözlemi
16 378 TZ 378 517
17 378 TZ 378 378 TZ Teknik Zaman
18 378 TZ TZ 378
19 378 TZ TZ TZ * Yeni Proje
20 378 TZ TZ TZ
21 521 TZ 517 324 NOT: 5-25 Mart arası T100 CCD kamera servise (ABD) gönderilecektir.
22 523 TZ 517 324
23 523 TZ 517 423
24 523 TZ 523 423
25 324 TZ 523 423
26 324 523 324 423
27 324 523 324 423
28 324 523 523 523
29 464 523 523
30 324 423 378
31 324 378
   Yeniay
   İlk/son dördün
 
     Dolunay