RTT150 TELESKOBU 2018B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ  Hızlı Andor      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 KFU KFU 1375 1375 KFU KFU
2 KFU KFU 1355 1275 KFU KFU 15ARTT150-718 1354 COUDE I2 Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
3 KFU KFU 1360 1275 KFU KFU   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
4 KFU KFU 1360 1239 KFU 949 15BRTT150-842 1371 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması 
5 KFU KFU 1360 1239 KFU 949 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
6 KFU KFU 1360 KFU KFU 1375 15BRTT150-856 1353 TFOSC #9 Sacit ÖZDEMİR Kepler Uydusu Görüş Alanındaki Bazı W UMa Örten Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi
7 KFU KFU 1358 KFU KFU 1375 Determining Radial Velocity Curves of Some W UMa Eclipsing Binaries in the Field of View of Kepler Spacecraft
8 KFU KFU 1358 KFU KFU 1357 16ARTT150-949 1363 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
9 KFU KFU 842 KFU 958 IKI Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150
10 KFU KFU 842 KFU 958 IKI 16ARTT150-951 1364 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
11 1376 1376 IKI KFU 1279 IKI Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
12 1376 1279 IKI KFU 1375 IKI 16ARTT150-958 1372 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri.
13 1064 1376 IKI KFU 1357 IKI Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.
14 1064 1275 IKI KFU 1357 1355 16ARTT150-960 1368 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
15 1132 1275 IKI KFU 1370 1361 OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
16 1132 1360 IKI KFU 1370 1239 16BRTT150-1064 1356 TFOSC #8, #14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
17 1132 1360 KFU IKI 951 1239   Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
18 1132 1279 KFU IKI 718 951 17ARTT150-1132 1366 TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi.
19 1359 1359 KFU IKI 718 951   The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter.
20 1359 1359 KFU IKI 1214 1361 17BRTT150-1214 1351 COUDE DEFPOS Muhittin ŞAHAN Kaliforniya Bulutsusunun (NGC1499, Sh2-220) tayfsal gözlemleri ve bazı fiziksel parametrelerinin belirlenmesi
21 718 718 KFU IKI 1214 1361   Spectral observations of California nebula (NGC 1499, Sh2-220)  and determination of its some physical parameters
22 718 718 KFU IKI 1214 1361 17BRTT150-1239 1377 COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
23 IKI 1358 KFU IKI KFU 960   Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
24 IKI 1358 KFU IKI KFU 960 18ARTT150-1275 1352 TFOSC #9, #14 Orkun ÖZDARCAN Sönük kırmızı yıldızlarda kromosferik aktivite taraması
25 IKI 856 KFU 960 KFU 1359 Chromospheric activitiy survey among faint red stars
26 IKI 856 KFU 960 KFU 1359 18ARTT150-1279 1362 TFOSC #9, #11 Ahmet ERDEM Bazı ihmal edilen örten çift yıldızların tayfsal gözlemleri - I
27 IKI 856 KFU 1279 KFU 1360 Spectroscopic observations of some neglected eclipsing binary stars - I
28 IKI TZ KFU 1279 KFU 949 18BRTT150-1355 1355* TFOSC WP, V İrek HAMİTOĞLU TUG-H18 örneklemeden M-tipi asteroitlerin araması 
29 KFU TZ TZ 1367 KFU 949 Searching for M-type asteroids from TUG-H18 sample 
30 KFU 1361 TZ 1367 KFU 960 18BRTT150-1357 1357* TFOSC g',r',i', #15 İrek HAMİTOĞLU MOS kullanarak İkinci Planck Katalogundan büyük kütleli galaksi kümelerin optik tanımlaması.
31 KFU 1375 1355 960 Optical identification of massive galaxy clusters from Second Planck Catalogue using MOS.
18BRTT150-1358 1358* TFOSC #15, #17 Aykut ÖZDÖNMEZ Klasik ve tekrarlayan novaların optik ve yakın kızılötesi spektrofotometrik evrimleri
Optical and near-IR spectrophotometric evolution of classical and recurrent novae
FG Fırsat Gözlemi 18BRTT150-1359 1359* COUDE - Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal Takip Gözlemleri - II: RV Türü alt gurup için Birinci İyonizasyon Potansiyeli Etkisi ve Doğası
TZ Teknik Zaman Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -II: First Ionization Potential Effect (FIP) and its nature for post-AGB stars
* Yeni Proje 18BRTT150-1360 1360* TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
18BRTT150-1361 1361* TFOSC #9 Burcu ÖZKARDEŞ Seçilen β Lyrae Türü Örten Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri Spectroscopic Investigation of The Selected β Lyrae Type Eclipsing Binary Stars
18BRTT150-1367 1367* TFOSC #8, #14 Aysun AKYÜZ NGC 5194 ve NGC 855 Galaksilerinde Aşırı Parlak X-Işın Kaynakları ile İlişkili Yıldız Kümelerinin Tayf gözlemi
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri Spectral observation of star clusters associated with Ultraluminous X-ray Sources in NGC 5194 and NGC 855
18BRTT150-1370 1370* TFOSC #15 N. Filiz AK SRG/ART-XC Hazırlık için Kuazar Gözlemleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII        Dar Band Filtreler Quasar observations for SRG/ART-XC collaboration preparation
18BRTT150-1375 1375* TFOSC B,V,R, I,Ha, #7, #14, #15, MOS Mehtap ÖZBEY ARABACI SRG/ART-XC ve RTT150 İşbirliği: Galaktik X-ışın Çiftlerinin Fotometrik ve Tayfsal Gözlemler Aracılığıyla Tanımlanması
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler SRG/ART-XC and RTT150 Collaboration: Identification of Galactic X-Ray Binaries Through Photometric and Spectroscopic Observations
18BRTT150-1376 1376* TFOSC #9 Seda KAPTAN Seçilen Değen Çift Yıldızların Tayfsal Gözlemleri
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre           Spectroscopic Investigation of Selected Contact Binary Stars                          
       
 MOS (Multi Object Spectrograph)     Çoklu Nesne Tayfçekeri TOPLAM: 23 Proje (10 Yeni, 13 Devam)