RTT150 TELESKOBU 2019A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 1358 1360 1355 1355 1358 KFU            
2 1358 1360 1357 1442 1360 KFU 14BRTT150-671 1433 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması
3 1355 1360 1357 1436 1360 KFU Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
4 1359 960 KFU 1436 1360 KFU 15ARTT150-718 1424 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri
5 1359 949 KFU 1436 958 KFU   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
6 1359 949 KFU IKI 958 KFU 15BRTT150-842 1448 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması
7 1359 1375 KFU IKI 949 KFU Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
8 1359 1375 KFU IKI 949 KFU 15BRTT150-869 1447 TFOSC B,V,R, #15  Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi
9 718 1357 KFU IKI 1442 KFU Mutual Interactions of galaxies and the intracluster medium
10 1239 1357 KFU IKI 1370 KFU 16ARTT150-949 1439 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
11 1360 1275 KFU IKI 1370 KFU Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150.
12 1360 1275 KFU IKI 1361 KFU 16ARTT150-951 1440 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi
13 KFU 1358 KFU KFU 1361 KFU Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
14 KFU 1358 KFU KFU TZ 842 16ARTT150-958 1450 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri
15 KFU 1442 KFU KFU TZ 842 Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.
16 KFU 671 KFU KFU TZ 1279 16ARTT150-960 1441 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması
17 KFU 671 KFU KFU TZ 1279 OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
18 KFU 671 KFU KFU IKI 951 16BRTT150-1064 1445 TFOSC #8, #14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
19 KFU 718 KFU KFU IKI 951   Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
20 KFU 718 -> 1436 KFU KFU IKI 1274 17BRTT150-1239 1444 COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
21 718 1436 718 KFU IKI 1274   Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
22 718 1436 718 KFU IKI 1274 18ARTT150-1274 1426 COUDE DEFPOS Muhittin ŞAHAN Sh2-25 (M8) ve NGC281 (IC1590 açık yıldız) HII bölgelerinin çevresindeki yayılı durumdaki iyonize olmuş gazın ölçülmesi
23 1436 1436 1436 -> 718 KFU IKI 1274   Measurement of diffused, ionized gas surrounding Sh2-25 (M8)  and NGC281 (IC1590 OC) HII regions 
24 1436 1361 1436 KFU IKI 1359 18ARTT150-1275 1431 TFOSC #9, #14 Orkun ÖZDARCAN Sönük kırmızı yıldızlarda kromosferik aktivite taraması
25 1436 1375 869 KFU IKI 1359 Chromospheric activitiy survey among faint red stars
26 1064 1375 869 KFU 1279 1359 18ARTT150-1279 1446 TFOSC #9, #11 Ahmet ERDEM Bazı ihmal edilen örten çift yıldızların tayfsal gözlemleri - I
27 1064 949 1358 KFU 1279 IKI Spectroscopic observations of some neglected eclipsing binary stars - I
28 1064 949 1375 KFU 1279 IKI 18BRTT150-1355 1434 TFOSC WP, V İrek HAMİTOĞLU TUG-H18 örneklemeden M-tipi asteroitlerin araması 
29 1064 1375 KFU 1279 IKI Searching for M-type asteroids from TUG-H18 sample 
30 960 1275 KFU KFU IKI 18BRTT150-1357 1432 TFOSC g',r',i', #15 İrek HAMİTOĞLU MOS kullanarak İkinci Planck Katalogundan büyük kütleli galaksi kümelerin optik tanımlaması
31 960 1275 KFU Optical identification of massive galaxy clusters from Second Planck Catalogue using MOS.
18BRTT150-1358 1427 TFOSC #15, #17 Aykut ÖZDÖNMEZ Klasik ve tekrarlayan novaların optik ve yakın kızılötesi spektrofotometrik evrimleri
Optical and near-IR spectrophotometric evolution of classical and recurrent novae
FG Fırsat Gözlemi 18BRTT150-1359 1435 COUDE - Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal Takip Gözlemleri - II: RV Türü alt gurup için Birinci İyonizasyon Potansiyeli Etkisi ve Doğası
TZ Teknik Zaman Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -II: First Ionization Potential Effect (FIP) and its nature for post-AGB stars
* Yeni Proje 18BRTT150-1360 1438 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri 18BRTT150-1361 1443 TFOSC #9 Burcu ÖZKARDEŞ Seçilen β Lyrae Türü Örten Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi
Spectroscopic Investigation of The Selected β Lyrae Type Eclipsing Binary Stars
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri 18BRTT150-1370 1437 TFOSC #15 N. Filiz AK SRG/ART-XC Hazırlık için Kuazar Gözlemleri
B,V,R, I, Ha Quasar observations for SRG/ART-XC collaboration preparation
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler 18BRTT150-1375 1449 TFOSC  #7, #14, #15, MOS Mehtap ÖZBEY ARABACI SRG/ART-XC ve RTT150 İşbirliği: Galaktik X-ışın Çiftlerinin Fotometrik ve Tayfsal Gözlemler Aracılığıyla Tanımlanması
SRG/ART-XC and RTT150 Collaboration: Identification of Galactic X-Ray Binaries Through Photometric and Spectroscopic Observations
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler 19ARTT150-1436 1436* TFOSC #9 Gökhan YÜCEL Seçilmiş İkiz Çift Yıldız Sistemlerinin Analizi
  Analysis of Selected Twin-Binary Systems
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre 19ARTT150-1442 1442* TFOSC #9 Birol GÜROL Yakın Çift Sistemlerin Fiziksel Parametrelerinin Elde Edilmesi
Obtaining Physical Parameters of Close Binary Systems
                         
TOPLAM: 23 Proje (2 Yeni, 21 Devam)