RTT150 TELESKOBU 2018A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 TZ 1279 951 KFU 1239 KFU            
2 TZ KFU TZ KFU 960 KFU 14BRTT150-671 1280 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması.
3 1239 KFU TZ KFU 960 KFU Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
4 1239 KFU 960 KFU 1279 KFU 15ARTT150-718 1276 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
5 1239 KFU 960 KFU 1279 KFU   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
6 1239 KFU 1057 KFU 869 KFU 15BRTT150-842 1283 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması.
7 718 KFU 1057 KFU 869 KFU Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
8 718 KFU 1130 KFU 1130 KFU 15BRTT150-869 1289 TFOSC B,V,R, #15  Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi
9 949 KFU 1130 KFU 1130 KFU Mutual Interactions of galaxies and the intracluster medium
10 1060 KFU 949 KFU 960 KFU 16ARTT150-949 1284 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150.
11 1060 KFU 949 KFU 960 KFU Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150.
12 KFU KFU 1060 KFU 958 KFU 16ARTT150-951 1288 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
13 KFU KFU 1060 KFU 958 KFU Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
14 KFU KFU 1279 KFU 958 KFU 16ARTT150-958 1290 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri.
15 KFU KFU 1279 KFU 842 IKI Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.
16 KFU KFU 1275 960 842 IKI 16ARTT150-960 1223 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
17 KFU IKI 1275 1275 1060 IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
18 KFU IKI 1238 1275 1132 IKI 16BRTT150-1057 1277 TFOSC #9, #14 Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: SDSS Standart Yıldızlarının Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi
19 KFU IKI 1238 1279 1132 IKI A Metallicity Estimation Method for Extremely Metal-Poor Stars: Determination of Atmospheric Parameters of SDSS Standard Stars
20 IKI IKI 1238 1279 1132 IKI 16BRTT150-1060 1281 TFOSC TFOSC-WP İlham NASIROĞLU Beyaz cüceler, Crab Atarcası ve yüksek kütleli x-ışın çiftlerinin çok bandlı optik polarimetresi
21 IKI IKI 949 1060 1132 IKI U,B,V,R,I, Ha, Multi color optical polarimetry of White Dwarfs, Crab Pulsar and High Mass X-ray Binaries
22 IKI IKI 949 1060 1132 718 17ARTT150-1130 1287 TFOSC B,V,R, #15  Tolga GÜVER RTT150 2017A SRG Hazırlık Gözlemleri Projesi
23 IKI 1057 949 671 1132 718 g',r'   RTT150 2017A SRG Preparation Observations Project
24 IKI 1057 718 671 1132 1274 17ARTT150-1132 1282 TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi.
25 IKI 1057 718 671 1275 1274 The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter.
26 IKI 718 671 671 1275 1274 17BRTT150-1238 1278 TFOSC B,V,R, I, #7, #8, #15 Sinan ALİŞ RTT150-SRG İşbirliği: Galaksi Kümeleri Hazırlık Gözlemleri
27 960 718 671 718 718 KFU   RTT150-SRG Collaboration: Galaxy Clusters Preparatory Observations
28 960 951 951 718 718 KFU 17BRTT150-1239 1286 COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
29 TZ 951 951 TZ KFU   Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
30 TZ KFU 951 KFU KFU 18ARTT150-1274 1274* COUDE DEFPOS Muhittin ŞAHAN Sh2-25 (M8)  ve NGC281 (IC1590 açık yıldız) HII bölgelerinin çevresindeki yayılı durumdaki iyonize olmuş gazın ölçülmesi
31 TZ KFU KFU   Measurement of diffused, ionized gas surrounding Sh2-25 (M8)  and NGC281 (IC1590 OC) HII regions 
18ARTT150-1275 1275* TFOSC #9, #14 Orkun ÖZDARCAN Sönük kırmızı yıldızlarda kromosferik aktivite taraması
Chromospheric activitiy survey among faint red stars
FG Fırsat Gözlemi 18ARTT150-1279 1279* TFOSC #9, #11 Ahmet ERDEM Bazı ihmal edilen örten çift yıldızların tayfsal gözlemleri - I
TZ Teknik Zaman           Spectroscopic observations of some neglected eclipsing binary stars - I              
* Yeni Proje TOPLAM: 17 Proje (3 Yeni, 14 Devam)
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre