RTT150 TELESKOBU 2017B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ  Hızlı Andor      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 1057 1130 1228 IKI 1214 KFU
2 1057 1130 1228 IKI 1214 KFU 14BRTT150-667 1217 TFOSC #9-14 Hasan Ali DAL Zonklayan bileşenli Kepler örten çiftlerinin tayfsal gözlemleri.
3 1064 671 1228 IKI 1214 KFU   Spectroscopic observations of Kepler eclipsing binaries with pulsating component.
4 1132 671 KFU IKI 1214 KFU 14BRTT150-671 1213 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması.
5 1132 718 KFU IKI 960 KFU Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
6 1132 951 KFU KFU 960 KFU 15ARTT150-718 1226 COUDE I2 Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
7 951 951 KFU KFU 959 718   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
8 KFU TZ KFU KFU 1059 718 15ARTT150-726 1235 TFOSC #3-7, #9-14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
9 KFU TZ KFU KFU 1234 718 Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
10 KFU TZ KFU KFU 1234 949 15BRTT150-842 1233 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması 
11 KFU 859 KFU KFU 1234 949 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
12 KFU 859 KFU KFU 960 1059 15BRTT150-856 1212 TFOSC #9 Sacit ÖZDEMİR Kepler Uydusu Görüş Alanındaki Bazı W UMa Örten Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi
13 KFU 726 KFU KFU 955 959 Determining Radial Velocity Curves of Some W UMa Eclipsing Binaries in the Field of View of Kepler Spacecraft
14 KFU KFU KFU KFU 955 959 15BRTT150-859 1216 Hızlı ANDOR R Hasan Ali DAL UV Ceti Türü Yıldızlarda Gözlenen Manyetik Lupların Ölçek Yüksekliğinin ve Flare Parlaması Sırasında Oluşan Negatif Hidrojen İyonu'nun Belirlenmesi
15 KFU KFU KFU KFU 1060 1060 Determining negative hydrogen ion during flare activity and scale height of the magnetic loops observed in UV Ceti type stars.
16 KFU KFU 718 KFU 1060 1060 16ARTT150-949 1224 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
17 IKI KFU 718 KFU 1135 726 Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150
18 IKI KFU 718 718 IKI 1232 16ARTT150-951 1225 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
19 IKI KFU 1229 718 IKI 1232 Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
20 IKI KFU 1229 1229 IKI 958 16ARTT150-955 1221 TFOSC #8, #14, #15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
21 IKI KFU 949 1059 IKI 958   Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
22 1228 KFU 1215 1234 IKI 958 16ARTT150-958 1236 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri.
23 1228 KFU 1215 1234 IKI 842 Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.
24 859 718 1219 726 IKI 842 16ARTT150-959 1218 TFOSC  #9-11 Esin SİPAHİ Açık yıldız kümelerindeki Sefeid değişenlerin tayfsal olarak incelenmesi.
25 859 718 1219 726 KFU 842 Spectroscopic investigation of the Cepheid variables in the open star clusters.
26 1232 718 1238 1135 KFU 960 16ARTT150-960 1223 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
27 1232 856 1238 1135 KFU 960 OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
28 667 856 1238 1239 KFU 1064 16BRTT150-1057 1211 TFOSC #9, #14 Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: SDSS Standart Yıldızlarının Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi
29 667 856 IKI 1239 KFU 1064 A Metallicity Estimation Method for Extremely Metal-Poor Stars: Determination of Atmospheric Parameters of SDSS Standard Stars
30 1238 667 IKI 1239 KFU TZ 16BRTT150-1059 1237 TFOSC #8, #14, #15 Mehtap ÖZBEY ARABACI Be/X-Işın çiftlerindeki geçici X-ışın parlamaları ve boşaltım diskleri arasındaki ilişkinin araştırılması
31 1238 667 1239 TZ B,V,R,I Investigating the relation between the transient X-ray outbursts and the decretion disks of Be/X-ray binaries
16BRTT150-1060 1231 TFOSC TFOSC-WP İlham NASIROĞLU Beyaz cüceler, Crab Atarcası ve yüksek kütleli x-ışın çiftlerinin çok bandlı optik polarimetresi
U,B,V,R,I, Ha, Multi color optical polarimetry of White Dwarfs, Crab Pulsar and High Mass X-ray Binaries
16BRTT150-1064 1227 TFOSC #8, #14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
  Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
17ARTT150-1130 1220 TFOSC B,V,R, #15  Tolga GÜVER RTT150 2017A SRG Hazırlık Gözlemleri Projesi
FG Fırsat Gözlemi g',r'   RTT150 2017A SRG Preparation Observations Project
TZ Teknik Zaman 17ARTT150-1132 1230 TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi.
* Yeni Proje   The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter.
17ARTT150-1135 1222 TFOSC  #9 Birol GÜROL Yakın Çift Sistemlerin Fiziksel Parametrelerinin Elde Edilmesi
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri Obtaining Physical Parameters of Close Binary Systems
17BRTT150-1214 1214* COUDE DEFPOS Muhittin ŞAHAN Kaliforniya Bulutsusunun (NGC1499, Sh2-220) tayfsal gözlemleri ve bazı fiziksel parametrelerinin belirlenmesi
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri   Spectral observations of California nebula (NGC 1499, Sh2-220)  and determination of its some physical parameters
17BRTT150-1215 1215* TFOSC CaII H, K, g',r', #7,#8 Şeyma ÇALIŞKAN Yeni bir yıldız kümesi: Gaia 2
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler   A new star cluster: Gaia 2
17BRTT150-1219 1219* TFOSC #8, #14 Aysun AKYÜZ AGN sınıfı kaynaklar için SRG/XRT-AC’ye  Hazırlık Gözlemleri
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler Test Observations of AGN class sources for SRG/XRT-AC
17BRTT150-1228 1228* TFOSC U,B,V,R, I, #8, #14, #15 Tenay SAGUNER Gizemli sönümleme aktivitesine yeniden başlamış gibi görünen KIC 8462852 yıldızının takip gözlemleri
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre   Follow-up observations of KIC 8462852 which seems to be re-started it’s mysterious dimming activity
17BRTT150-1229 1229* TFOSC #11, #15 Tuba İKİZ Kırmızı ötesi seçilmiş aktif galaktik çekirdeklerin doğası
  The nature of infrared-selected AGN
17BRTT150-1232 1232* TFOSC U,B,V,R, I Erdal ARSLAN Seçilen Galaktik Yıldız Kümelerindeki Kataklismik ve Diğer Değişen Yıldızlar
  Cataclysmic and Other Variable Stars in Selected Galactic Stellar Clusters
15BRTT150-1234 1234* Hızlı ANDOR R Kadri YAKUT Çok kısa dönemli çift yıldızlar
Ultra-short period eclipsing binary stars
17BRTT150-1238 1238* TFOSC B,V,R, I, #7, #8, #15 Sinan ALİŞ RTT150-SRG İşbirliği: Galaksi Kümeleri Hazırlık Gözlemleri
  RTT150-SRG Collaboration: Galaxy Clusters Preparatory Observations
17BRTT150-1239 1239* COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
  Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
TOPLAM: 29 Proje