RTT150 TELESKOBU 2017A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 872 959 KFU IKI 955 864            
2 872 854 KFU IKI 955 864 14BRTT150-667 1121 TFOSC #9-14 Hasan Ali DAL Zonklayan bileşenli Kepler örten çiftlerinin tayfsal gözlemleri.
3 1057 854 KFU IKI 1135 951   Spectroscopic observations of Kepler eclipsing binaries with pulsating component.
4 1057 KFU KFU IKI 1135 1139 14BRTT150-671 1131 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması.
5 726 KFU KFU 872 1135 1139 Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
6 726 KFU KFU 726 869 1126 14BRTT150-678 1118 TFOSC #9 Orkun ÖZDARCAN Yeni Keşfedilen Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldızların Tayfsal Gözlemleri.
7 KFU KFU KFU 726 869 1126   Spectroscopic observations of the newly discovered chromospherically active stars with long period.
8 KFU KFU KFU 1130 951 IKI 15ARTT150-718 1123 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
9 KFU KFU KFU 678 1139 IKI   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
10 KFU KFU 726 678 KFU IKI 15ARTT150-726 1144 TFOSC #7, #14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
11 KFU KFU 726 678 KFU IKI Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
12 KFU TZ 726 959 KFU IKI 15BRTT150-842 1136 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması.
13 KFU TZ 1130 KFU KFU IKI Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
14 854 951 1130 KFU KFU IKI 15BRTT150-854 1127 TFOSC u',g',r',i',z', #9-14 İrek HAMİTOĞLU İkinci Planck Katalogundan büyük kütleli galaksi kümelerin optik tanımlaması.
15 854 1139 959 KFU TZ IKI Optical identification of massive galaxy clusters from Second Planck Catalogue.
16 951 1139 959 KFU TZ IKI 15BRTT150-859 1120 Hızlı ANDOR R Hasan Ali DAL UV Ceti Türü Yıldızlarda Gözlenen Manyetik Lupların Ölçek Yüksekliğinin ve Flare Parlaması Sırasında Oluşan Negatif Hidrojen İyonu'nun Belirlenmesi
17 951 1139 940 KFU KFU KFU Determining negative hydrogen ion during flare activity and scale height of the magnetic loops observed in UV Ceti type stars.
18 1139 1139 940 KFU 667 KFU 15BRTT150-864 1125 TFOSC V, R Talat SAYGAÇ Wavelets ve Hurst analizleri ile RW UMi'nin ışık eğrisinde flickering analizi
19 1139 718 678 KFU 667 KFU Analysis of the flickering in the visual light curve of RW UMi with wavelets and Hurst analysis
20 1139 718 678 KFU 940 KFU 15BRTT150-869 1133 TFOSC B,V,R, #15  Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi
21 1139 718 1057 KFU 940 KFU Mutual Interactions of galaxies and the intracluster medium
22 718 671 1057 KFU 940 KFU 15BRTT150-872 1142 TFOSC U,B,V,R,I Süleyman KAYNAR RTT150 teleskobu ile bazı derin alan gök cisimlerinin gözlenmesi
23 718 671 1130 KFU 726 KFU u',g',r',i',z' Observations of some deep field objects with RTT150 telescope.
24 718 1059 949 KFU 726 KFU OII, OIII, Ha, SII
25 1060 1059 949 KFU 859 718
26 1060 KFU 864 KFU 859 718 16ARTT150-940 1129 TFOSC  #7 M. Can AKAN Gamma Dor Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Fiziksel Özellikleri.
27 1059 KFU 864 KFU 859 718 The physical properties of the eclipsing binary systems with Gamma Dor type stars.
28 1059 KFU 842 KFU 1060 1132 16ARTT150-949 1141 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150.
29 1064   842 1059 1060 1132 Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150.
30 1064 IKI 1059 864 1132 16ARTT150-951 1138 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
31 1064 IKI 864 Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
16ARTT150-955 1122 TFOSC #8, #14, #15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
  Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
16ARTT150-959 1128 TFOSC  #9-11 Esin SİPAHİ Açık yıldız kümelerindeki Sefeid değişenlerin tayfsal olarak incelenmesi.
Spectroscopic investigation of the Cepheid variables in the open star clusters.
16BRTT150-1057 1119 TFOSC #9, #14 Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: SDSS Standart Yıldızlarının Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi
A Metallicity Estimation Method for Extremely Metal-Poor Stars: Determination of Atmospheric Parameters of SDSS Standard Stars
16BRTT150-1059 1137 TFOSC #8, #14, #15 Mehtap ÖZBEY ARABACI Be/X-Işın çiftlerindeki geçici X-ışın parlamaları ve boşaltım diskleri arasındaki ilişkinin araştırılması
B,V,R,I Investigating the relation between the transient X-ray outbursts and the decretion disks of Be/X-ray binaries
16BRTT150-1060 1146 TFOSC TFOSC-WP İlham NASIROĞLU Beyaz cüceler, Crab Atarcası ve yüksek kütleli x-ışın çiftlerinin çok bandlı optik polarimetresi
U,B,V,R,I, Ha, Multi color optical polarimetry of White Dwarfs, Crab Pulsar and High Mass X-ray Binaries
16BRTT150-1064 1143 TFOSC #8, #14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
  Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
  17ARTT150-1124 (FG) 1124* TFOSC OII, OIII, Ha, SII İrek HAMİTOĞLU RTT150’deki dar bantlı filtrelerin fotometrik kalibrasyonu.
CaII K, HeII, NII   Photometric calibration of the narrow band filters used at RTT150.
#7, #8
  17ARTT150-1126 1126* COUDE - Muhittin ŞAHAN Kuzey Yarım Küreye ait yirmi İyonize Kaynaktan alınan Hidrojen Alfa emisyon Çizgi Çalışmaları.
Hydrogen alpha emission line studies of twenty northern ionized sources
17ARTT150-1130 1130* TFOSC B,V,R, #15  Tolga GÜVER RTT150 2017A SRG Hazırlık Gözlemleri Projesi
g',r'   RTT150 2017A SRG Preparation Observations Project
17ARTT150-1132 1132* TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi.
  The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter.
 
17ARTT150-1134 (FG) 1134* TFOSC WP, V İrek HAMİTOĞLU Dünya’ya Yaklaşan Asteroitlerin Fırsat Polarimetrik Gözlemleri
  Polarimetric TOO observations of Near Earth Asteroids
17ARTT150-1135 1124* TFOSC #9 Birol GÜROL Yakın Çift Sistemlerin Fiziksel Parametrelerinin Elde Edilmesi
Obtaining Physical Parameters of Close Binary Systems
17ARTT150-1139 1139* COUDE - Filiz KAHRAMAN ALİÇAVUŞ BRITE Uyduları ile Gözlenen Parlak Yıldızların Tayfsal çalışması
Spectroscopy of stars observed by BRITE satellites
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
     OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., Hb, SII           Dar Band Filtreler
                                  #7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler
                                                   WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre