RTT150 TELESKOBU 2016B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 KFU 960 KFU 949 KFU KFU 12ARTT150-272 1042 TFOSC #14 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların tayf analizi.
2 KFU 960 KFU 726 KFU KFU Spectroscopic analysis of semiregular variable stars.
3 KFU 678 949 726 960 KFU 14BRTT150-664 1051 TFOSC #12, #15 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması.
4 KFU 678 664 1059 949 KFU A survey of the extended matter around cromospherically active binary systems.
5 KFU 1060 664 1059 949 KFU 14BRTT150-667 1050 TFOSC #9-14 Hasan Ali DAL Zonklayan bileşenli Kepler örten çiftlerinin tayfsal gözlemleri.
6 KFU 1060 1057 1057 854 KFU   Spectroscopic observations of Kepler eclipsing binaries with pulsating component.
7 856 IKI 1057 1057 854 KFU 14BRTT150-671 1056 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması.
8 856 IKI 1057 944 854 KFU Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
9 718 IKI 959 678 726 KFU 14BRTT150-678 1043 TFOSC #9 Orkun ÖZDARCAN Yeni Keşfedilen Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldızların Tayfsal Gözlemleri.
10 718 IKI 864 678 726 KFU   Spectroscopic observations of the newly discovered chromospherically active stars with long period.
11 718 IKI 864 678 959 KFU 15ARTT150-718 1048 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
12 1058 718 1066 951 959 KFU   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
13 1058 718 1066 671 IKI KFU 15ARTT150-726 1053 TFOSC #3-7, #9-14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
14 1059 718 718 671 IKI 718 Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
15 1059 667 718 718 IKI 718 15BRTT150-842 1047 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması 
16 940 667 KFU 718 IKI 951 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
17 940 TZ KFU 1041 IKI 951 15BRTT150-854 1045 TFOSC u',g',r',i',z', #9-14 İrek HAMİTOĞLU İkinci Planck Katalogundan büyük kütleli galaksi kümelerin optik tanımlaması.
18 940 TZ KFU 1041 IKI 959 Optical identification of massive galaxy clusters from Second Planck Catalogue.
19 726 TZ KFU KFU IKI 959 15BRTT150-856 1044 TFOSC #9 Sacit ÖZDEMİR Kepler Uydusu Görüş Alanındaki Bazı W UMa Örten Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi
20 726 KFU KFU KFU 960 842 Determining Radial Velocity Curves of Some W UMa Eclipsing Binaries in the Field of View of Kepler Spacecraft
21 667 KFU KFU KFU 864 842 15BRTT150-864 1063 TFOSC V, R Talat SAYGAÇ Wavelets ve Hurst analizleri ile RW UMi'nin ışık eğrisinde flickering analizi
22 667 KFU KFU KFU 864 1060 Analysis of the flickering in the visual light curve of RW UMi with wavelets and Hurst analysis
23 1065 KFU KFU KFU 864 1060 16ARTT150-940 1037 TFOSC  #7 M. Can AKAN Gamma Dor Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Fiziksel Özellikleri.
24 1065 KFU KFU KFU 1059 1059 The physical properties of the eclipsing binary systems with Gamma Dor type stars.
25 1065 KFU KFU KFU 1059 1059 16ARTT150-941 1040 TFOSC  #7 Ömür ÇAKIRLI Çift yıldız üyesi zonklayan yıldızların zonklama dönemi ile salt parametreleri arasındaki olası ilişkiler.
26 941 KFU IKI KFU 955 272 Probable correlations between the dominant pulsation periods and absolute parameters of the systems which include pulsating components.
27 941 KFU IKI KFU 955 272 16ARTT150-944 1046 TFOSC V, TFOSC-WP İrek HAMİTOĞLU TUG-H18 DYA’lerin albedo taraması.
28 726 KFU IKI KFU KFU 1064 TUG-H18 NEA’s albedo survey.
29 726 KFU IKI KFU KFU 1064 16ARTT150-949 1061 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150.
30 667 KFU IKI KFU KFU 1064 Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150.
31 667 KFU KFU 1064 16ARTT150-951 1062 COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
16ARTT150-955 1054 TFOSC #8, #14, #15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
  Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
16ARTT150-959 1052 TFOSC  #9-11 Esin SİPAHİ Açık yıldız kümelerindeki Sefeid değişenlerin tayfsal olarak incelenmesi.
Spectroscopic investigation of the Cepheid variables in the open star clusters.
FG Fırsat Gözlemi 16ARTT150-960 1055 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
TZ Teknik Zaman OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
* Yeni Proje 16BRTT150-1041 1041* COUDE-DEFPOS Muhittin ŞAHAN Sharpless kataloğundan seçilen bazı HII bölgelerinden gelen iyonize olmuş hidrojen alfa çizgilerin DEFPOS Tayfölçeri ile ölçülmesi
  Ionized hydrogen alpha line measurement from some HII regions selected from Sharpless Cataloque using DEFPOS spectrometer
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri 16BRTT150-1057 1057* TFOSC #9, #14 Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: SDSS Standart Yıldızlarının Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi
A Metallicity Estimation Method for Extremely Metal-Poor Stars: Determination of Atmospheric Parameters of SDSS Standard Stars
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri 16BRTT150-1058 1058* TFOSC #8, #14 Aysun AKYÜZ Aşırı Parlak X-ışın kaynaklarının çevrelerinin tayfsal incelenmesi
Spectral studies of the environment of Ultra Luminous X-ray sources
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler 16BRTT150-1059 1059* TFOSC #8, #14, #15 Mehtap ÖZBEY ARABACI Be/X-Işın çiftlerindeki geçici X-ışın parlamaları ve boşaltım diskleri arasındaki ilişkinin araştırılması
B,V,R,I Investigating the relation between the transient X-ray outbursts and the decretion disks of Be/X-ray binaries
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler 16BRTT150-1060 1060* TFOSC TFOSC-WP İlham NASIROĞLU Beyaz cüceler, Crab Atarcası ve yüksek kütleli x-ışın çiftlerinin çok bandlı optik polarimetresi
U,B,V,R,I, Ha, Multi color optical polarimetry of White Dwarfs, Crab Pulsar and High Mass X-ray Binaries
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre 16BRTT150-1064 1064* TFOSC #8, #14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
  Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
16BRTT150-1065 1065* TFOSC B,V,R,I Süleyman KAYNAR Hayabusa 2'nin Hedefindeki Asteroit 162173'ün (1999JU3) Rotasyonel Özellikleri
  Rotational Properties of Hayabusa 2 Target Asteroid 162173 (1999 JU3)
16BRTT150-1066 1066* TFOSC U,B,V,R,I, Ha, OII, OIII, SII Baha DİNÇEL Süpernova Kalıntılarıyla Etkileşen Genç Yıldızların Tayf Yoluyla Keşfedilmesi
#8 Exploring Young Stellar Objects Interacting with Supernova Remnants
KFU
TFOSC 1. Optical identifications of cluster of galaxies from PLANCK candidates (I. Bikmaev,  + IKI Team + TR Team)
TFOSC 2. Photometry of  gamma-ray burst's optical transients (N. Sakhibullin + IKI Team + TR Team)
TFOSC 3. Physical parameters of near Earth asteroids ( R.Gumerov, I.Khamitov)
TFOSC 4. Classification of the new cataclysmic variables based on GAIA alerts (A.Galeev, H. Esenoglu)
TFOSC 5. Photometry of close binary systems with compact companions (V.Shimansky)
TFOSC 6. Spectral classifications of flaring objects detected by alert telescopes (I.Bikmaev + KFU Team)
TFOSC 7. Photometry of cataclysmic variables (A.Sklyanov)
TFOSC 8. Spectroscopic monitoring of selected INTEGRAL binary systems (I.Bikmaev, E. Nikolaeva)
KFU 
COUDE 1. Search for the planets orbiting G-type giants by using iodine cell (I. Bikmaev + KFU Team + Japan Team + TR Team)
COUDE 2. Chemical composition of Delta Sct  stars (A. Galeev)
COUDE 3. Physical parameters of Theta Ori stars (N.Sakhibullin, M.Agliullina)
COUDE 4. Chemical compositions of red-clump’s G-K-giant stars (E.Irtuganov)
COUDE 5. Chemical composition of F-G-dwarf stars (S.Melnikov)
COUDE 6. Orbital parameters of multiple stars (R.Zhuchkov)
IKI
TFOSC 1. Optical identification and redshifs of galaxy clusters from Planck SZ survey (Burenin R., Vorobyev V., Bikmaev I., Khamitov I., Sunyaev R.)
TFOSC 2. Complete X-ray selected samples of cataclysmic variables (Burenin R., Tkachenko A., Revnivtsev M.)
ANDOR iXon 3. Fast optical photometry of X-ray binaries (Semena A., Revnivtsev M.)
TFOSC 4. Optical identifications of INTEGRAL hard X-ray sources (Lutovinov A., Burenin R., Tkachenko A.)