RTT150 TELESKOBU 2016A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 272 KFU KFU 958 IKI 959 12ARTT150-264 950 TFOSC B,V,R Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı.
2 272 KFU KFU 664 IKI 960   Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection.
3 272 KFU KFU 664 IKI 960 12ARTT150-272 947 TFOSC #14 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların tayf analizi.
4 678 KFU KFU 958 IKI 664 Spectroscopic analysis of semiregular variable stars.
5 678 KFU KFU 958 IKI 664 14BRTT150-664 945 TFOSC #12, #15 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması.
6 678 KFU KFU 940 IKI 857 A survey of the extended matter around cromospherically active binary systems.
7 941 KFU KFU 940 IKI 718 14BRTT150-678 937 TFOSC #9 Orkun ÖZDARCAN Yeni Keşfedilen Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldızların Tayfsal Gözlemleri.
8 941 959 KFU 949 KFU 718   Spectroscopic observations of the newly discovered chromospherically active stars with long period.
9 949 959 KFU 949 KFU IKI 15ARTT150-718 938 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
10 949 959 731 949 KFU IKI   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
11 KFU 678 731 KFU KFU IKI 15ARTT150-726 952 TFOSC #7, #14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
12 KFU 678 664 KFU KFU IKI Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
13 KFU 949 949 KFU KFU IKI 15ARTT150-731 939 TFOSC #7, #14 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Ayrık ve Yarı-ayrık Örten Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri.
14 KFU 872 955 KFU KFU IKI Radial Velocity Measurements of Detached and Semi-Detached Long Period Eclipsing Binaries.
15 KFU 264 955 KFU KFU IKI 15ARTT150-735 953 TFOSC #7, #14 Birol GÜROL Bazı Örten Değişen Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi ve Tayf Türlerinin Belirlenmesi.
16 KFU 264 941 KFU KFU IKI Obtaining Radial Velocity Curves And Determining Spectral Types of Some Eclipsing Binaries.
17 KFU 718 941 KFU KFU IKI 15BRTT150-842 956 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması.
18 KFU 718 264 KFU KFU IKI Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
19 KFU 951 264 KFU TZ IKI 15BRTT150-857 954 TFOSC #7, #14, #15 Aykut ÖZDÖNMEZ Galaktik Novaların Yıldızlararası Kızarma Ölçümleri
20 KFU 944 726 KFU TZ IKI Interstellar Reddening Measurements of Galactic Novae
21 KFU 726 726 KFU TZ IKI 15BRTT150-872 948 TFOSC U,B,V,R,I Süleyman KAYNAR RTT150 teleskobu ile bazı derin alan gök cisimlerinin gözlenmesi
22 718 726 726 KFU TZ KFU u',g',r',i',z' Observations of some deep field objects with RTT150 telescope.
23 718 KFU 726 KFU TZ KFU OII, OIII, Ha, SII
24 264 KFU 726 KFU TZ KFU 16ARTT150-940 940* TFOSC  #7 M. Can AKAN Gamma Dor Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Fiziksel Özellikleri.
25 264 KFU 943 KFU TZ KFU The physical properties of the eclipsing binary systems with Gamma Dor type stars.
26 726 KFU 943 718 735 KFU 16ARTT150-941 941* TFOSC  #7 Ömür ÇAKIRLI Çift yıldız üyesi zonklayan yıldızların zonklama dönemi ile salt parametreleri arasındaki olası ilişkiler.
27 726 KFU 718 718 735 KFU Probable correlations between the dominant pulsation periods and absolute parameters of the systems which include pulsating components.
28 KFU KFU 718 842 949 KFU 16ARTT150-943 943* COUDE-DEFPOS - Muhittin ŞAHAN Sekiz farklı HII bölgesi ve Gezegenimsi Bulutsusunun kinematik yapılarının DEFPOS Tayfölçeri ile Belirlenmesi.
29 KFU KFU 944 842 949 KFU Determining the kinematic structures of eight different HII regions and Planetary Nebulae using the DEFPOS facility.
30 KFU 958 IKI 718 KFU 16ARTT150-944 944* TFOSC V, TFOSC-WP İrek HAMİTOĞLU TUG-H18 DYA’lerin albedo taraması.
31 KFU 958 718 TUG-H18 NEA’s albedo survey.
16ARTT150-949 949* TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150.
Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150.
16ARTT150-951 951* COUDE - Hasan ESENOĞLU Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.
Spectroscopy of delta Scuti-type stars.
16ARTT150-955 955* TFOSC #8, #14, #15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
  Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
16ARTT150-958 958* TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri.
Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.
16ARTT150-959 959* TFOSC  #9-11 Esin SİPAHİ Açık yıldız kümelerindeki Sefeid değişenlerin tayfsal olarak incelenmesi.
Spectroscopic investigation of the Cepheid variables in the open star clusters.
16ARTT150-960 960* TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds.
 
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
  * Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
                                      OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., Hb, SII           Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre