RTT150 TELESKOBU 2015A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 725,734 726 KFU 660 486 KFU 12ARTT150-264 719 TFOSC B,V,R Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı.
2 725,734 726 KFU 718 486 KFU   Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection.
3 733 726 KFU 718 486 KFU 13BRTT150-486 727 COUDE - Hicran BAKIŞ Algol'lerde disk yapılarının 2 ve 3-Boyutlu görüntüleme tekniği ile incelenmesi.
4 733 726 KFU KFU 486 KFU     Study of Algols' disk structure using 2 and 3-Dimensional imaging technique.
5 733 726 KFU KFU 486 KFU 13BRTT150-499 729 COUDE - Birol GÜROL Seçilen bazı kimyasal "peculiar" yıldızların Doppler görüntülerinin elde edilmesi.
6 KFU 264 660 KFU 486 KFU Obtain the Doppler images of some selected chemical peculiar stars. 
7 KFU 264 660 KFU 486 KFU 14ARTT150-571 730 TFOSC #8, #14 Hasan AVDAN Yüksek ışıma gücüne sahip X-ışın kaynaklarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
8 KFU TZ 660 KFU 726 731   Spectroscopic observations of the optical counterparts of the X-ray sources with high luminosity.
9 KFU TZ 718 KFU 726 731 14BRTT150-660 736 COUDE-DEFPOS - Muhittin ŞAHAN DEFPOS tayfölçeri kullanılarak yıldız evrimlerinin sonunda yıldızlararası ortama yayılan seçilmiş bazı bulutsu ve gezegenimsi bulutsuların parlaklıklarının ve hızlarının belirlenmesi.
10 KFU TZ 718 KFU 726 499 Determining brightness and velocities of some selected nebulae and planetary nebulae propagating interstellar medium at the end of stellar evolution using DEFPOS instrument.
11 KFU 718 665 KFU 726 499 14BRTT150-664 722 TFOSC #12 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması.
12 KFU 718 665 KFU 726 733   A survey of the extended matter around cromospherically active binary systems.
13 KFU 660 735 KFU 664 718 14BRTT150-665 720 TFOSC Polarimetre Selçuk HELHEL Asteroitlerin polarimetrik gözlemleri İçin TFOSC uyumlu polarimetre tasarımı.
14 KFU 660 735 KFU 664 718     Design of TFOSC compatible polarimeter for polarimetric observations of asteroids.
15 KFU 731 264 571 718 KFU 14BRTT150-670 (FG) 732 TFOSC B,V,R / #15 Hasan ESENOĞLU Yeni Patlayacak Novaların Fırsat Gözlemi.
16 KFU 731 264 571 718 KFU ToO observations of new nova outbursts.
17 KFU 264 KFU 731 671 KFU 14BRTT150-671 728 COUDE - Şeyma ÇALIŞKAN A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması.
18 KFU 264 KFU 731 671 KFU Searching for Chemical Anomalies in A-type Stars.
19 KFU 726 KFU 676 IKI KFU 14BRTT150-676 724 TFOSC V,R,I / #15 Ömür ÇAKIRLI Aktif Gökada Merkezli Karadelik Kütlesi ile Hız Dağılımı Arasındaki İlişki.
20 KFU 726 KFU 676 IKI KFU On the Relation Between Black Hole Mass and Velocity Dispersion in AGNs.
21 KFU 726 KFU 676 IKI KFU 14BRTT150-678 721 TFOSC #9 Orkun ÖZDARCAN Yeni Keşfedilen Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldızların Tayfsal Gözlemleri.
22 718 726 KFU 665,725 IKI KFU   Spectroscopic observations of the newly discovered chromospherically active stars with long period.
23 718 726 KFU 665,725 IKI KFU 15ARTT150-718 718* COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
24 264 726 KFU 725,723 IKI KFU   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
25 264 726 KFU 725,723 IKI KFU 15ARTT150-723 723* TFOSC #3-7, #9-14 Ömür ÇAKIRLI Örten Çift Yıldızların Astrofiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi.
26 264 KFU KFU 499 IKI KFU   Derivation of the Astrophysical parameters of Eclipsing Binaries.
27 678 KFU KFU 499 KFU KFU 15ARTT150-725 725* TFOSC B,V,R,I / #15, WP İrek HAMİTOĞLU Dünya'ya çarpma olasılığı yüksek olan asteroitlerin fiziksel parametrelerinin incelenmesi (1999 JV6, 1999 FN53).
28 678 KFU 664 TZ KFU KFU Investigation of physical parameters of Potentially Hazardous Asteroids (1999 JV6, 1999 FN53).
29 678 664 TZ KFU KFU 15ARTT150-726 726* TFOSC #3-7, #9-14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
30 678 664 TZ KFU IKI Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
31 678 660   KFU 15ARTT150-731 731* TFOSC #3-7, #9-14 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Ayrık ve Yarı-ayrık Örten Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri.
Radial Velocity Measurements of Detached and Semi-Detached Long Period Eclipsing Binaries.
15ARTT150-733 733* COUDE - Tolgahan KILIÇOĞLU Erken Tayf Türü Süperdevlerde Yıldız Rüzgarlarının Araştırılması.
  The Stellar Wind Investigation of Early Type Supergiant Stars.
15ARTT150-734 734* TFOSC C Hasan ESENOĞLU Yeni Keşfedilen Sönük Kataklismik Değişenin Zaman Çözümlü Gözlemleri.
Time Resolved Observations of Recently Discovered Faint Cataclysmic Variable.
15ARTT150-735 735* TFOSC #3-7, #9-14 Birol GÜROL Bazı Örten Değişen Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi ve Tayf Türlerinin Belirlenmesi.
Obtaining Radial Velocity Curves And Determining Spectral Types of Some Eclipsing Binaries.
 
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre