ROTSE III-d TELESKOBU 2018B DÖNEMİ (Temmuz-Aralık) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BROTSE3d-1365 1365* Hasan ESENOĞLU Parlak Gaia Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri
18BROTSE3d-1369 1369* Nazım AKSAKER Gezegenimsi Bulutsularda Merkez Yıldızların Araştırılması
18BROTSE3d-1373 1373* Cahit YEŞİLYAPRAK SR ve MİRA Türü Yıldızların Kısa ve Uzun Dönemli Değişimleri
18BROTSE3d-1393 1393* Varol KESKİN Bazı Seçilmiş Gökyüzü Alanlarında Değişen Yıldız Taraması
* Yeni Proje
TOPLAM: 4 Proje (4 Yeni, 0 Devam)